Renderowanie nie dobiega do końca.

Balon-Edward wrote on 5/2/2020, 1:03 AM

Witam

Mam wersję pudełkową VEGAS 15 PRO i po zmontowaniu gotowego filmu nie można wykonać renderowania do finału. Podczas renderowania w okolicy 70% vegas się zamyka. W pliku wynikowym jest błąd: 0xc10100be

Już wcześniej po pierwszej instalacji miałem ten sam problem.

Po interwencji serwisu i instalacji przesłanej nowej wersji Vegas w 2017 roku działał poprawnie. Zmontowałem mnóstwo filmów.

Dziś po nowej instalacji systemu i instalacji z płyty VEGAS wyłącza się podczas renderowania zmontowanego materiału.

Wszystkie temperatury w komputerze są na prawidłowym poziomie.

Uprzejmie proszę o pomoc.

Z poważaniem

Edward BALON

Comments

EricLNZ wrote on 5/2/2020, 2:48 AM

Google translation from Polish

Hello

I have a boxed version of VEGAS 15 PRO and after assembly of the finished film it is impossible to render to the final. When rendering around 70% vegas closes. The resulting file has the error: 0xc10100be

I had the same problem before the first installation.

After the intervention of the site and installation of the uploaded new version of Vegas in 2017, it worked correctly. I've made a lot of movies.

Today, after a new system installation and installation from a VEGAS disc, it turns off when rendering the assembled material.

All temperatures in the computer are at the correct level.

I am asking for help.

Yours sincerely